تلفن: 44027931-021

پرداخت آنلاین
سال نوی کمیل و رضا

سال نوی کمیل و رضا

عیدی و هدیه همیشه واسه همه شادی بخشه، نه به سن و سال مربوطه و نه به بزرگی و کوچکی هدیه چراکه ارزش معنوی و احساسی اون انقدر بالاست که قابل قیاس با ارزش ریالی آن نیست. وقتی این هدیه برای شخص مورد نظر وسیله ای باشه که نیازش رو هم برطرف بکنه دیگه نور علی نور میشه…

اتفاق دلچسب امروز، خرید و تقدیم تبلت برای دو کودک عزیز اتیسمی بعنوان عیدی در کنار بسته عیدانه است.با توجه به شرایط اقتصادی بد خانواده و معلولیت و ازکارافتادگی  پدر و همینطور حساسیت موضوع که نیاز به وسیله آموزشی مدرن برای یادگیری فعالیت ذهنی و رفتاری وجود داره و همینطور خواست خود بچه ها، در واقع یک تیر و دو نشان شد.

هم وسیله ای برای پر کردن اوقات فراقت و هم وسیله ای اموزشی کودک اتیسمی و هم براورده کردن آرزوی دو برادر در شب سال نو…

هدیه ای که خنده رو لب کودکانمون اورد و دل پدر رو شاد کرد و ما رو هم ذوق زده این خوشحالی کرد.

به امید روزی که یادمون نره تمام بندگان خدا همونطوز که نزد خودش عزت و احترامشون محفوظه باید برای ما هم عزیز و محترم شمرده بشن…

امتیاز ها
درباره نویسنده

ارسال دیدگاه