تلفن: 44027931-021

پرداخت آنلاین

معرفی یاس

سازمان مردم نهاد یاس، خیریه ایست غیر سیاسی و غیر دولتی با اتکا بر همیاری اشخاص حقیقی و حقوقی که هدف خود را بر حمایت همه جانبه از کودکان بیمار، آسیب پذیر و توانخواه (معلول) و خانواده آنها در حوزه های درمانی ، تامین معیشت و ایجاد سطح رفاه مناسب به صورت فردی و خانوادگی و تا حد امکان اجتماعی، حمایت های عاطفی و آموزش های اجتماعی، همچنین ایجاد فرصت های شغلی مناسب در فضای تجهیز شده با رعایت استانداردهای اجتماعی برای جوانان معلول به جهت حضور در اجتماع و تامین درامد و نیز ارائه خدمات درمانی و پزشکی مناسب در مراکزی بصورت تخصصی ایجاد خواهد شد، متمرکز نموده است.