تلفن: 44027931-021

پرداخت آنلاین

اهداف و گام ها

آنچه به آن باور داریم و برایش تلاش میکنیم

هدف اصلی یاس اینست که تمام معلولین (توانخواهان) در شرایطی مناسب و برابر با همه جامعه زندگی کرده و از خدمات درمانی پیشرفته برخوردار باشند.فرصت های تحصیلی، تفریحی و اشتغال برابر در اختیار داشته باشند و بتوانند از امکاناتی که برای آنها در نظر گرفته شده استفاده کنند و از انزوا خارج شوند.
داشتن زندگی خانوادگی و فردی مناسب با استانداردهای معمول جامعه اولین نیاز هر شهروند است که برای تحقق این مهم برای معلولان تحت حمایت، اقداماتی در حد بضاعت انجام میشود.
تامین هزینه های معیشتی و درمانی، تهیه غذای مناسب و سبد کالا برای کودکان تحت حمایت، براورده کردن آرزوهای کوچک کودکان معلول، ارائه طرح های اردویی و گردشی برای آنان و… از فعالیت هایی که تاکنون انجام شده، میباشد.
حضور در موقعیت های اجتماعی، ورزشی و تفریحی با کیفیتی بالا و درخور شان، آن چیزیست که آرزوی یاس است و برای تحقق آن تلاش میکند. ایجاد موقعیت کاری و فرصت های اشتغال و درامدزایی مناسب برای این عزیزان و همچنین ارائه خدمات توانبخشی با کیفیتی مطلوب از اقداماتی است که توسط سازمان یاس برای بالا بردن سطح کیفی جامعه آغاز شده است.
علاوه بر این کودکان بیماری و رنجوری که نیاز به جراحی یا پروسه درمانی دارند تا سلامت خود را بدست اورند از الویت های این بنیاد میباشد.
اینکه کمک کنیم تا کودکانی که با سلامتی گامی فاصله دارند بخاطر نیاز مالی از این نعمت محروم نشوند و تا حد امکان اسباب ارامش و اسایش کودکان توانخواه را فراهم آوریم، اصلی ترین تلاش ما در بنیاد نیکان یاس است.