تلفن: 44027931-021

پرداخت آنلاین
الویت های نیکان یاس

الویت های نیکان یاس

سلامت فرزندان ایران الویت تعریف شده ی نیکان یاس است. همیشه کودکانی از طرف بیمارستانهای دولتی بما معرفی میشوند که باید جراحی انجام دهند و خانواده امکان تامین هزینه های درمان را ندارد.
عموما این کودکان مدت زمانی را در بیمارستان بستری هستند، جراحی لازم را انجام میدهند و بعد از بهبودی، مرخص میشوند. اما موارد بسیاری هم وجود دارد که بصورت اورژانسی در همان روز باید هزینه جراحی یا درمان پرداخت شود. در این شرایط فرصت تشکیل پرونده و انتشار در فراخوان درمان وجود ندارد، از طرفی الویت پزشکی کودک فرصت صبر و تعلل را نمیدهد و چون بهبود کودکان برای ما ارجح است بنابراین هزینه ها پرداخت میشود تا روند درمانی به هیچ عنوان به تاخیر نیفتد.
به همین جهت تعداد کودکان درمان یافته از محبت حامیان نیکان یاس بسیار بیشتر از تعداد کودکان معرفی شده در فراخوان درمان است.

امتیاز ها
درباره نویسنده

ارسال دیدگاه