تلفن: 44027931-021

پرداخت آنلاین
ثبت نام برای گرفتن قلک به نفع کودکان معلول

ثبت نام برای گرفتن قلک به نفع کودکان معلول

قلک های مجموعه یاس درصورت تمایل و ثبت درخواست بین حامیان و نیکوکاران، توزیع میگردد. مبلغ این قلک ها بعد از جمع آوری تماما صرف هزینه های درمانی و دارویی و یا معیشتی عزیزان توانخواه تحت سرپرستی مجموعه میشود.

عزیزانی که تمایل به حمایت از کودکی خاص را هم داشته باشند میتوانند به دفتر مجموعه مراجعه کنند و بعد از بررسی های لازم، حامی یک یا چند کودک معلول باشند و تمام کمک خود را به کودک تخت سرپرستیشان برسانند و به صورت دائمی هم گزارش از وضعیت کودکشان دریافت کنند.

برای دریافت قلک ویا ثبت درخواست سرپرستی میتوانید با دفتر مجموعه تماس حاصل فرمایید.

امتیاز ها
درباره نویسنده

ارسال دیدگاه