تلفن: 44027931-021

پرداخت آنلاین

کد کودک : y_00_096
نام کودک : رومینا
تاریخ تولد : ۱۳۹۳

نیاز به تامین هزینه کاشت حلزون گوش

رومینا با مشکل کم شنوایی شدید بدنیا اومده و خیلی دیر متوجه این موضوع شدند. الان هفت سالشه و اخرین راه برای شنیدن و صحبت کردن براش کاشت حلزون گوش هست و چون سنش از سه سال رد شده متاسفانه با تعرفه ازاد باید هزینه اش پرداخت بشود. پدر او کارگر ساختمانی ست و امکان پرداخت هزینه برایشان بسیار مشکل است.

تخمین هزینه بیست میلیون تومان

 

کد کودک : y_00_095
نام کودک : نوزاد
تاریخ تولد : ۱۴۰۰

نیاز به تامین هزینه درمانی کبد

نوزاد به دلیل مشکل کبد بعد از بدنیا اومدن از روستا به بیمارستان منتقل شده و تحت مراقبتهای ویژه است. پدر او کارگر ساده است که امکان تامین هزینه های درمانی را ندارد.

تخمین هزینه تا ده میلیون تومان

 

کد کودک : y_00_094   انجام شد
نام کودک : نوزاد
تاریخ تولد : ۱۴۰۰

نیاز به تامین هزینه جراحی روده

نوزاد با مشکل تنفس و روده بدنیا اومده و بلافاصله به بیمارستان منتقل شده تا کارهای درمانی لازم انجام بشه. پدرش کارگری ساده است که پرداخت هزینه ها برایش بسیار مشکل است.

تخمین هزینه تا هفت میلیون تومان

 

کد کودک : y_00_093     انجام شد
نام کودک : پریسا
تاریخ تولد : ۱۳۸۹

نیاز به تامین هزینه درمان ریه

پریسا بخاطر مشکل ریه و عفونت به بیمارستان مراجعه کرده و دربخش مراقبتهای ویژه بستری ست. پدر او کارگری ساده از اتباع است و پرداخت هزینه های درمان برایش مقدور نیست.

تخمین هزینه تا پنجاه میلیون تومان

 

کد کودک : y_00_092   انجام شد
نام کودک : نوزاد
تاریخ تولد : ۱۴۰۰

نیاز به تامین هزینه جراحی و درمان روده

نوزاد بدلیل مشکل روده چند روز بعد از تولد در بخش مراقبتهای ویژه بستری شده و باید جراحی انجام شود. پدر او از اتباع است، امکان بیمه کردن فرزندش را ندارد و چون کارگری ساده است پرداخت هزینه های درمان برایش مقدور نیست.

تخمین هزینه تا شصت میلیون تومان

 

کد کودک : y_00_091   انجام شد
نام کودک : محمد جواد
تاریخ تولد : ۱۴۰۰

نیاز به تامین هزینه جراحی روده و درمان متابولیک

محمد جواد با مشکل متابولیک بدنیا اومده و همچنین برای ناراحتی روده باید جراحی شود. مادر او ایرانی و پدرش از اتباع است و کارگری ساده که نمیتواند هزینه ی جراحی را تامین کند.

تخمین هزینه تا پنجاه میلیون تومان

کد کودک : y_00_090    انجام شد
نام کودک : مهرداد
تاریخ تولد : ۱۳۹۹

نیاز به تامین هزینه درمان بخش مراقبتهای ویژه

مهرداد کودکی هشت ماهه ست که متاسفانه دچار برق گرفتگی شده و در بخش مراقبتهای ویژه بستریست و احتیاج به خدمات درمانی خاص دارد تا بتواند سلامتی اش بدست اورد. پدر او از اتباع است و نگهبان یک کارگاه است و نمیتواند هزینه های درمان را پرداخت کند.

تخمین هزینه تا شصت میلیون تومان

 

کد کودک : y_00_089  انجام شد

نام کودک : محمد

تاریخ تولد : ۱۴۰۰

نیاز به تامین هزینه جراحی و درمان مری و کلیه

محمد بخاطر مشکل کلیه و مری در بخش مراقبتهای ویژه بستری ست، بلع و گوارش انجام نمیشود و باید جراحی انجام دهد. پدر او کارگری ساده است که پرداخت هزینه های درمان و جراحی برایش بسیار مشکل است.

تخمین هزینه تا ده میلیون تومان

 

کد کودک : y_00_088    انجام شد

نام کودک : مه کیا

تاریخ تولد : ۱۴۰۰

نیاز به تامین هزینه جراحی و درمان روده

مه کیا با مشکل روده به دنیا اومده و از کاشان برای جراحی و درمان به تهران منتقل شده. پدر او سرایداری ساده است و نمیتواند هزینه های درمان را پرداخت کند.

تخمین هزینه تا پانزده میلیون تومان

 

کد کودک : y_00_087  انجام شد

نام کودک : نوزاد
تاریخ تولد : ۱۴۰۰

نیاز به تامین هزینه جراحی توده

مادر نوزاد ایرانی ست و پدرش از اتباع است. نوزاد با توده ای در پا بدنیا امده که باید برداشته شود.پدر او کارگر روزمزد است و امکان پرداخت هزینه ها را ندارد.

تخمین هزینه تا سی و پنج میلیون تومان

کد کودک : y_00_086  انجام شد
نام کودک : الهام
تاریخ تولد : ۱۴۰۰

نیاز به تامین هزینه جراحی و درمان مری

پدر الهام عراقی و مادر ایرانی بوده، متاسفانه مادر بلافاصله بعد از بدنیا اوردن کودک از دنیا میره. الهام مشکل مری و بلع دارد و بهمین خاطر به بیمارستان کودکان تهران منتقل شده تا جراحی انجام دهد. پدر او کارگری ساده است و نمیتواند هزینه های درمان را پرداخت کند.

تخمین هزینه تا سی میلیون تومان

کد کودک : y_00_085  انجام شد
نام کودک : معصومه
تاریخ تولد : ۱۴۰۰

نیاز به تامین هزینه جراحی روده

معصومه بخاطر مشکل روده در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری است و باید جراحی انجام شود. پدر کارگری ساده است و بدلیل کرونا بیکار شده و تامین هزینه برایشان بسیار مشکل است.

تخمین هزینه تا شش میلیون تومان

کد کودک : y_00_084   انجام شد
نام کودک : مهدیه
تاریخ تولد : ۱۴۰۰

نیاز به تامین هزینه درمان گوارش

مهدیه با مشکل گوارش متولد شده و برای درمان از روستاهای اطراف سیستان به تهران منتقل شده. پدر او کارگر فصلی است که بخاطر خشکسالی فعلا کار و درامد ندارد.

تخمین هزینه تا هفت میلیون تومان

کد کودک : y_00_083   انجام شد
نام کودک : نوزاد
تاریخ تولد : ۱۴۰۰

نیاز به تامین هزینه درمان گوارش

نوزاد بدلیل مشکل گوارش از بدو تولد در بیمارستان بستری شده. پدر کارگری ساده است و تامین هزینه برایشان بسیار است.

تخمین هزینه تا سیزده میلیون تومان

کد کودک : y_00_082  انجام شد
نام کودک : نوزاد   
تاریخ تولد : ۱۴۰۰

نیاز به تامین هزینه جراحی و درمان مری

نوزاد بعد از تولد بدلیل مشکل مری در بیمارستان بستری شده و نیاز به جراحی و درمان دارد. پدر خانواده را رها کرده و بخاطر همین کودک نمیتواند بیمه شود و هزینه ها بصورت آزاد محاسبه میشود. مادر توان مالی پرداخت هزینه ها را ندارد.

تخمین هزینه تا چهل میلیون تومان

کد کودک : y_00_081   انجام شد
نام کودک : نوزاد
تاریخ تولد : ۱۴۰۰

نیاز به تامین هزینه درمان تعویض خون

نوزاد با مشکل خونی متولد شده و بلافاصله به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کودکان منتقل شده و باید تعویض خون برایش انجام شود. پدر کارگر ساده و از اتباع است و امکان پرداخت هزینه ها را ندارد.

تخمین هزینه تا بیست میلیون تومان

کد کودک : y_00_080   انجام شد
نام کودک : نوزاد
تاریخ تولد : ۱۴۰۰

نیاز به تامین هزینه جراحی و درمان مری

نوزاد به دلیل مشکل مری بلافاصله بعد از تولد به بیمارستان منتقل شده و در بخش مراقبتهای ویژه بستری است. پدر سرایدار است و امکان پرداخت هزینه های درمان را ندارد.

تخمین هزینه تا پانزده میلیون تومان

کد کودک : y_00_079    انجام شد
نام کودک : نوزاد
تاریخ تولد : ۱۴۰۰

نیاز به تامین هزینه جراحی و درمان گوارش

نوزاد با مشکل گوارش در رفسنجان متولد شده و بلافاصله برای درمان به بیمارستان تهران منتقل شده و در بخش مراقبتهای ویژه بستری است. پدر از اتباع افغان و کارگر کشاورز است که امکان پرداخت هزینه ها را ندارد.

تخمین هزینه تا بیست میلیون تومان

کد کودک : y_00_078  فوت شد
نام کودک : یاسین
تاریخ تولد : ۱۳۹۹

نیاز به تامین هزینه دارو و درمان بیماری تنفسی

یاسین دو سالشه و بدلیل مشکل ریه در بیمارستان بستری شده. این مشکل باعث عفونت ریه شده و تنفس رو براش مشکل کرده. پدر یاسین کارگر ساده است و تامین هزینه دارو و درمان برایشان مشکل است.

تخمین هزینه تا پنج میلیون تومان

کد کودک : y_00_077  انجام شد
نام کودک : سینا
تاریخ تولد : ۱۳۹۴

نیاز به تامین هزینه بیمارستان برای پیوند کلیه

سینا شش سالشه و بخاطر مشکل کلیه در بخش آی سی یو بیمارستان بستریه و دیالیز میشه. مشکل کلیه باعث مشکلات جسمی برای کودک شده و فعالیت رو براش مختل کرده. در لیست پیوند کلیه هست و تا اون زمان احتیاج به دارو و دیالیز داره. از شمال کشور برای درمان به تهران اومدن، پدر کشاورز است و امکان تامین هزینه های درمان را ندارد.

تخمین هزینه پنج تا هشت میلیون تومان

کد کودک : y_00_076
نام کودک : نوزاد  انجام شد
تاریخ تولد : ۱۴۰۰

نیاز به تامین هزینه جراحی روده و درمان کرونا

نوزاد تازه بدنیا اومده و بدلیل ابتلا به کرونا در بخش مراقبتهای ویژه بستری است تا بهبود حاصل شود و بعد از آن باید جراحی روده انجام دهد. پدر کارگری ساده است که امکان پرداخت هزینه ها را ندارد.

تخمین هزینه تا هفت میلیون تومان

کد کودک : y_00_075

نام کودک : نوزاد   انجام شد

تاریخ تولد : 1400

نیاز به تامین هزینه جراحی روده

نوزاد با مشکل روده متولد شده و در مراقبتهای ویژه بیمارستان بستری است تا جراحی انجام شود. پدرش کارگری روزمزد از اتباع است که درامد ثابت ندارد. امکان پرداخت هزینه ها برایشان وجود ندارد.

تخمین هزینه تا سی میلیون تومان

کد کودک : y_00_074

نام کودک : معصومه   انجام شد

تاریخ تولد : 1400

نیاز به تامین هزینه درمان گوارشی

معصومه با مشکل گوارش متولد شده و بخاطر این مشکل در بخش مراقبتهای ویژه بستریه و ممکنه نیاز به جراحی میدا کنه. پدرش کارگری ساده است که بخاطر کرونا بیکار شده و پرداخت هزینه ها برایشان بسیار مشکل است.

تخمین هزینه تا پنج میلیون تومان

کد کودک : y_00_073   انجام شد

نیاز به تامین هزینه درمان کودکان مبتلا به کرونا بستری در بیمارستان کودکان

با توجه به پیک بیماری کرونا و شیوع بالا در کودکان، حدود سی کودک به صورت روزانه در این بخش بستری هستند که با توجه به خدماتی که دریافت می کنند مثل دارو یا دستگاههایی که استفاده می شود هزینه و طول درمان هر کودک متفاوت و بین یک تا دو و نیم میلیون تومان می باشد.
خانواده بسیاری از این کودکان امکان تهیه مالی هزینه های درمان را ندارند.
تخمین هزینه برای سی کودک بین سی تا شصت میلیون تومان می باشد

کد کودک : y_00_072

نام کودک : چهارقلوها  انجام شد

تاریخ تولد : 1399

نیاز به تامین هزینه درمان بیماری تنفسی

چهارقلوها از وقتی بدنیا اومدن بخاطر مشکلات تنفسی در بخش مراقبت های ویژه بستری هستن.
پدر کارگری روزمزد است و درامد چندانی ندارد. امکان تامین هزینه های درمان برایشان بسیار دشوار است.

تخمین هزینه تا سیزده میلیون تومان

کد کودک : y_00_071

نام کودک : تینا

تاریخ تولد : 1389

نیاز به تامین هزینه درمان بیماری کلیوی

تینا پیوند کلیه انجام داده و الان در بخش مراقبت های ویژه بستری است. پدر او کارگری ساده است، از همدان برای درمان به تهران آمده اند و تامین هزینه های درمان و دارو برایشان سنگین است.

تخمین هزینه تا هفت میلیون تومان.

کد کودک : y_99_070

نام کودک : محمدحسین  انجام شد

تاریخ تولد : 1386

نیاز به تامین هزینه درمان بیماری گوارشی

محمدحسین با مشکل گوارش متولد شده و بخاطر این مشکل بارها بیمارستان بستری شده. پدر کارگر شهرداری است و تامین هزینه های درمانی و دارویی برایشان سنگین است.

تخمین هزینه دو تا پنج میلیون تومان

کد کودک : y_99_069

نام کودک : محمدعلی (ساره)  انجام شد

تاریخ تولد : 1399

نیاز به تامین هزینه جراحی گوارشی

محمدعلی با مشکل گوارش متولد شده و بخاطر این مشکل در بخش مراقبتهای ویژه بستریه و باید حراحی انجام بده. پدرش کارگری روزمزد از اتباع است که درامد ثابت ندارد. امکان پرداخت هزینه ها برایشان وجود ندارد.

تخمین هزینه تا بیست و پنج میلیون تومان

کد کودک : y_99_068

نام کودک : النا    فوت شد

تاریخ تولد : 1399

نیاز به تامین هزینه جراحی قلب باز

النا با مشکل قلبی متولد شده و بخاطر این مشکل در بیمارستان بستریه و باید بزودی عمل قلب باز انحام بده. پدرش کارگری روزمزد است و درامد ثابت ندارد. امکان پرداخت هزینه ها برایشان وجود ندارد.

تخمین هزینه تا دوازده میلیون تومان

کد کودک : y_99_067

نام کودک : فاطمه  انجام شد

تاریخ تولد : 1397

نیاز به تامین هزینه درمان

فاطمه دو سالشه و بخاطر تشنجی که داشته به بخش ای سی یو بیمارستان منتقل شده. پدرش کارگر روزمزد و فعلا بیکار است و بسختی داروهای لازم رو تهیه میکنه. امکان تامین هزینه های بیمارستان برایش مقدور نیست.
تخمین هزینه تا پنج میلیون تومان

کد کودک : y_99_066

نام کودک : نوزاد    انجام شد

تاریخ تولد : 1399

نیاز به تامین هزینه جراخی و درمان گوارش

نوزاد تازه بدنیا آمده و بخاطر مشکل گوارش در بخش مراقبتهای ویژه بستری است. پدر از اتباع افغانی است که سالها در ایران کارکرده و زندگی میکند اما متاسفانه تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرند‌. تامین هزینه ی جراحی و درمان برای او که کارگری روزمزد است بسیار سنگین است و امکان پرداخت ندارند.

تخمین تا چهل و پنج میلیون تومان

کد کودک : y_99_065

نام کودک : یاسر   انجام شد

تاریخ تولد : 1399

نیاز به تامین هزینه درمان کووید ۱۹ و جراحی روده

مادر یاسر ایرانیست و پدر از اتباع افغان است و به همین دلیل امکان پوشش بیمه وجود ندارد. یاسر از زمان تولد بخاطر عفونت به بیمارستان کودکان منتقل شده و با تشخیص کووید ۱۹ و مشکل روده در بخش مراقبت های ویژه بستری است. پدر کارگر روزمزد است که امکان تامین مخارج درمان را ندارد.

تخمین هزینه پانزده تا چهل میلیون تومان

کد کودک : y_99_064

نام کودک : نوزاد   انجام شد

تاریخ تولد : 1399

نیاز به تامین هزینه درمان و جراحی روده

نوزاد تازه بدنیا آمده و بعد از تولد رها شده. الان در بخش مراقبتهای ویژه بستری است تا مشخص شود نیاز به جراحی وجود دارد یا خیر.
در حال حاضر نوزاد هیچ سرپرست و بیمه ای ندارد و هزینه درمان بالایی خواهد داشت.

تخمین هزینه پنج تا سیزده میلیون تومان

کد کودک : y_99_063

نام کودک : آوا انجام شد

تاریخ تولد : 1399

نیاز به تامین هزینه درمان و جراحی توده ی ریه

آوا با توده ای در ریه بدنیا اومده و به بیمارستان منتقل شده و جراحی انجام داده، الان در بخش مراقبتهای ویژه بستری است. پدرش کارگری روزمزد است و بخاطر کرونا مدتی است بیکار است و امکان پرداخت هزینه ها را ندارد.

تخمین هزینه سه تا پنج میلیون تومان

کد کودک : y_99_062

نام کودک : نوزاد انجام شد

تاریخ تولد : 1399

نیاز به تامین هزینه درمان و جراحی قلب

خانواده نوزاد تابعیت افغانی دارند و سالهاست در ایران کار میکنند. متاسفانه بخاطر مشکل قلبی در بخش مراقبتهای ویژه بستری است و اگر جراحی انجام شود باتوجه به نداشتن بیمه مخارج سنگینی دارد. پدر کارگر است و امکان تامین هزینه را ندارد.

تخمین هزینه تا بیست و پنج میلیون تومان

کد کودک : y_99_061

نام کودک : سودا انجام شد

تاریخ تولد : 1399

نیاز به تامین هزینه جراحی انسداد روده

سودا از زمان تولد با مشکل انسداد روده و نداشتن مقعد مواجه است. در بخش مراقبتهای ویژه بستری است و باید جراحی شود. پدر او کارگر روزمزد است که بدلیل تعطیلی مشاغل درامدی ندارد و امکان تامین مخارج را ندارد.

تخمین هزینه تا پنج میلیون تومان

کد کودک : y_99_060

نام کودک : نوزاد    انجام شد

تاریخ تولد : 1399

نیاز به تامین هزینه درمان و جراحی مری

نوزاد از زمان تولد بدلیل مشکل گوارش و مری به بیمارستان منتقل شده و جراحی انجام داده، الان در بخش مراقبتهای ویژه بستری است. پدر نوزاد بخاطر اعتیاد خانواده را رها کرده و مادر امکان پرداخت هزینه ها را ندارد.

تخمین هزینه ده تا سی میلیون تومان

کد کودک: y_99_059

نام کودک : آوینا   انجام شد

تاریخ تولد : 1398

نیاز به تامین هزینه درمان و بیمارستان

آوینا بدلیل مشکل کلیوی و همچنین تنفسی در بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان است. از آمل برای مداوا به تهران منتقل شده و احتمال جراحی هم وجود دارد. پدر کارگر است و امکان پرداخت هزینه ها را ندارد.

تخمین هزینه تا پنج میلیون تومان

کد کودک: y_99_058

نام کودک : امیرحسین    انجام شد

تاریخ تولد : 1379

نیاز به تامین هزینه درمان و بیمارستان

امیرحسین از زمانیکه بدنیا آمده بخاطر مشکل کلیه تا امروز هرهفته دیالیز شده و داروهای زیادی دریافت کرده. بدلیل مشکل خاص کلیه رشد کامل و کافی نداشته. الان بخاطر همین مورد در ای سی یو بیمارستان بستری است و با توجه به سن بالای پدر و عدم توانایی برای کار امکان تامین هزینه های درمان وجود ندارد.
تخمین هزینه تا پنج میلیون تومان

کد کودک: y_99_057

نام کودک : نوزاد  انجام شد

تاریخ تولد : 1399

نیاز به تامین هزینه درمان و جراحی

مادر نوزاد ایرانیست و پدرش تابعیت افغانی دارد.
کودک از زمان تولد بدلیل مشکلات گوارشی بستری است و جراحی انجام داده، چون امکان بیمه کردن وجود نداره، هزینه های درمان بسیار بالا میشود.
نوزاد اکنون در بخش مراقبتهای ویژه بستری است تا درمان کامل شود. پدر سرایدار است و امکان پرداخت هزینه ها را ندارد.

تخمین هزینه ده تا بیست و پنج میلیون تومان

کد کودک: y_99_056

نام کودک : محمدباقر   انجام شد

تاریخ تولد : 1399

نیاز به تامین هزینه درمان

محمدباقر شش ماهه است. از زمان تولد مشکل کلیه باعث شده دائما تحت درمان باشد و الان در بیمارستان بستری است. نیاز به استفاده از دستگاهها و داروهای خاص وجود دارد و اگر نارسایی برطرف نشود، دیالیز گزینه بعدی خواهد بود. خانواده او از لرستان به تهران آمده اند و متاسفانه سیل لرستان باعث تخریب منزل و بیکاری پدر شده و بهمین دلیل تامین هزینه های درمان برایش بسیار دشوار است.

تخمین هزینه پنج تا دوازده میلیون تومان

کد کودک: y_99_055

نام کودک : عمران   انجام شد

تاریخ تولد : 1399

نیاز به تامین هزینه درمان و جراحی

مادر عمران ایرانیست و پدرش از اتباع افغان.
کودک از زمان تولد بدلیل مشکلات تنفسی و اختلالات گوارشی بستری است و چون امکان بیمه کردن وجود نداره، هزینه های درمان بسیار بالا میشود.
عمران در بخش مراقبتهای ویژه بستری است و امیدواریم جراحی لازم نشود. پدر کارگر روزمزد است و امکان پرداخت هزینه ها را ندارد.

تخمین هزینه دوازده تا سی میلیون تومان

کد کودک : y_99_054

نام کودک : مهدی  انجام شد

تاریخ تولد : 1399

نیاز به تامین هزینه درمان و جراحی

مهدی از زمان تولد بخاطر مشکل ریه در بخش مراقبتهای ویژه بستری است و اگر مشکل با کمک دستگاه و دارو برطرف نشود احتمال جراحی وجود دارد.

تخمین هزینه شش تا بیست میلیون تومان

کد کودک : y_99_053

نام کودک : یاسین    انجام شد

تاریخ تولد : 1397

نیاز به تامین هزینه درمان و داروهای خاص

یاسین قبلا بخاطر مشکل ریه تحت عمل جراحی قرار گرفته و بعد از بهبود نسبی ترخیص شد اما بدلیل عفونت شدید و مشکلات تنفسی، مجدد به بیمارستان برگشته و در بخش مراقبتهای ویژه بستری است تا عفونت برطرف شود و مشخص بشه احتیاج به جراحی دیگری هست یا خیر. پدر یاسین کارگری ساده است که قدرت تامین هزینه درمان را ندارد.

تخمین هزینه پنج تا پانزده میلیون تومان

کد کودک : y_99_052

نام کودک : سید سهیل      انجام شد

تاریخ تولد : 1399

نیاز به تامین هزینه جراحی گوارشی

سید سهیل بخاطر مشکل تغذیه و گوارش نامناسب در بیمارستان بستری و جراحی شده است، بیمه سلامت دارند و با توجه به اینکه پدر کارگری روزمزد است پرداخت هزینه برایش مقدور نمیباشد.

تخمین هزینه هفت تا بیست میلیون تومان.

کد کودک : y_99_051

نام کودک : نوید   انجام شد

تاریخ تولد : 1394

نیاز به تامین هزینه جراحی پیوند روده

نوید در خانواده ای پرجمعیت از روستاهای اطراف زاهدان برای درمان به تهران منتقل شده. پدر او نگهبانی ساده است که تامین هزینه معیشت هم برایش مشکل است. نوید سالها با مشکل گوارشی زندگی کرده و بدلیل حاد شدن مشکل روده نیاز به عمل پیوند روده دارد.

تخمین هزینه سه تا دوازده میلیون تومان.

کد کودک :y_99_050

نام کودک : مهرگان  انجام شد

تاریخ تولد : 1399

نیاز به تامین هزینه جراحی و درمان مری

مهرگان بخاطر مشکل مری امکان بلع مناسب ندارد و بهمین دلیل تحت عمل جراحی قرار گرفته و تا زمان بهبود در بخش مراقبتهای ویژه است و با سرم خوراکی تغذیه میشود. بیمه سلامت دارند و امکان پرداخت هزینه برای پدر کارگرش بسیار مشکل است.

تخمین هزینه پنج تا ده میلیون تومان.

کد کودک : y_99_049

نام کودک : یوسف  انجام شد

تاریخ تولد : 1398

نیاز به تامین هزینه عمل قلب باز

یوسف از پدر و مادری افغانی در ایران بدنیا اومده. در کانکسی در کوره های آجرپزی زندگی میکنند و پدر نگهبان است. با تشخیص کادر درمان یوسف بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری شده تا عمل قلب باز انجام شود.
باتوجه به اینکه هیچگونه بیمه ای ندارند هزینه درمان بسیار بالاست و پدر امکان پرداخت ندارد.
تخمین هزینه چهل تا شصت میلیون تومان.

کد کودک : y_99_048

نام : میکائیل  انجام شد

تاریخ تولد :1397

نیاز به تامین هزینه درمان برای نارسایی کلیوی

میکائیل از یازده ماهگی بخاطر مشکلات کلیوی تحت درمان است. از روستاهای اطراف سیستان و بلوچستان به تهران امدن و در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری و تحت مداواست. ازمایش ژنتیک جهت تشخیص دقیق نارسایی و تعیین پروسه درمان درست انجام شده است‌. پدر او کارگر روزمزد است و امکان تامین هزینه های درمان را ندارد.
تخمین هزینه بین پنج تا پانزده میلیون تومان.

کد کودک : y_99_047

نام : نوزاد  انجام شد

تاریخ تولد : 1399

نوزاد در روستاهای اطراف قزوین با مشکل کلیوی بدنیا اومده و در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بستری است. احتمال جراحی وجود دارد و باتوجه به اینکه پدر کارگر کشاورز است امکان تامین هزینه های درمان را ندارد.

تخمین هزینه پنج تا ده میلیون تومان.

کد کودک : y_99_046

نام کودک : مهدیه  انجام شد

تاریخ تولد : 1386

نیاز به تامین هزینه درمان و دستگاههای مخصوص اندام های داخلی
مهدیه سیزده سالشه و بخاطر مشکل قلبی تحت جراحی قرار گرفته و الان متاسفانه تمام اندام ها و ارگان های داخلی بدنش درگیر هست و باید مدتی در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بستری باشه و از دستگاهها و داروهای مخصوص استفاده کنه تا شرایط بدنش استیبل بشه و بتونه سلامت کامل رو بدست بیاره. پدر مهدیه کارگره و تامین هزینه های درمانی براشون سخت و دشواره.

تخمین هزینه بین پنج تا ده میلیون تومان

 

کد کودک : y-99-045

نام کودک : نازنین زهرا    انجام شد

تاریخ تولد : 1399

نیاز به تامین هزینه درمان و دستگاههای مخصوص ریه

نازنین زهرا با مشکلات ریوی بدنیا اومده و بمحض تولد به بخش مراقبت های ویژه منتقل شده. بیمه او روستایی است و پدر کارگر روزمزد است. اگر به کمک دستگاه و دارو مشکل نوزاد برطرف نشود، احتمال جراحی وجود دارد.

تخمین هزینه بین هفت تا ده میلیون تومان

کد کودک : y_99_044

نام کودک : رایان   انجام شد

تاریخ تولد : 1395

نیاز به تامین هزینه جراحی کاشت حلزونی گوش

رایان از وقتی بدنیا اومده مشکل شنوایی حاد داره، تا الان دوبار سمعک مخصوص برای او ساخته شده ولی متاسفانه تاثیری بر بهبود شنوایی نداشته و چون با سمعک فقط نویز میشنیده، خیلی پرخاشگر میشه. پزشکان احتمال ابتلا به اتیسم و یا اختلال روانی هم میدهند که با ازمایشات و جلسات درمانی بسیار، مشخص میشه خداروشکر این مشکلات وجود نداره و فقط مسئله شنوایی است. تنها راه درمان کاشت حلزون گوش است. پدر کارمند روزمزد است و امکان تامین هزینه را ندارد.

تخمین هزینه بین سی و پنج تا پنجاه میلیون تومان

کد کودک : y-99-043

نام کودک : یاسره    انجام شد

تاریخ تولد : 1398

نیاز به تامین هزینه درمان

یاسره بدلیل تولد زود هنگام نارس بدنیا امده و مشکل بلع و گوارش دارد. از زمان تولد به بیمارستان منتقل شده و دربخش مراقبت های ویژه است. او حتی امکان خوردن شیر را ندارد و باید سرم به او وصل باشد. بدلیل کوچکی نوزاد، نظر پزشکان بر این است که مدت دیگری تحت مراقبت ویژه باشد و درصورت رفع نشدن این مشکل نیاز به جراحی خواهد داشت. پدر او روزمزد است و امکان تامین هزینه های درمانی را ندارد.

تخمین هزینه بین شش تا هشت میلیون تومان

کد کودک : y-99-042

نام کودک : فرانک   انجام شد

نوزاد سه ماهه

نیاز به تامین هزینه مراقبت، تشخیص و درمان

فرانک با مشکل تنفسی بخاطر آسیب ریه بدنیا آمده و از زمان تولد تا الان در بخش مراقبت های ویژه بستری است. اقدامات مراقبتی خاص مثل اکسیژن و دستگاه مخصوص برای او در حال انجام است. اگر با این اقدامات و رشد نوزاد این آسیب برطرف نشود، نیاز به جراحی خواهد داشت. پدر او کاگری ساده است و امکان تامین هزینه های درمان را ندارد.

تخمین هزینه بین شش تا هشت میلیون تومان

کد کودک : y-99-041

نام کودک : معصومه   انجام شد

نوزاد چند ماهه

نیاز به تامین هزینه های تشخیصی و درمانی

معصومه بخاطر مشکل کبدی و معده از فروردین ماه در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری است. باتوجه به دستگاههای خاص و داروهای خاصی که باید برای این نوزاد استفاده شود تا بهترین روند درمانی تشخیص داده شود هزینه بستری و درمان  بالا میباشد. پدر معصومه کارگر است و بیمه شده سلامت و ساکن قم هستند.

تخمین هزینه بین هشت تا ده میلیون تومان

کد کودک : y-99-040

نام کودک : الیسا

متولد : 1393

نیاز به تامین هزینه جراحی و درمان

خانواده الیسا از سیل زده های آق قلا هستند. سال گذشته در اثر انفجار تنور، دستها و گوش الیسا دچار سوختگی شدید شد. خانواده بخاطر آسیبی که از سیل خورده بودند امکان مداوای کامل و درست را نداشتند و بخاطر همین دستان الیسا گوشت اضافه آورده و بعلت چسبندگی پوست، کارایی دست پایین آمده و فعالیت او را محدود کرده است. خانواده به تهران مهاجرت کردند و در ساختمانی سرایدار هستند. امسال الیسا باید به مدرسه بره و برای انجام کارهای مدرسه و مداد دست گرفتن نیاز به جراحی داره.

تخمین هزینه  بیست میلیون تومان

کد کودک : y-98-039

نام کودک : نبیلا    انجام شد

متولد : 1398

نیاز به تامین هزینه جراحی و درمان

پدر نبیلا کارگر روزمزد بوده و در یکی از روزهایی که سر چهارراه بوده و برای کار رفته، دیگه برنگشته و خانواده سعی در پیدا کردن او دارند اما متاسفانه هنوز خبری از او نتوانستند پیدا کنند. به همین خاطر نبیلا هیچ بیمه ای ندارد. متاسفانه نارسایی کلیه و دستگاه گوارش باعث شد بمحض تولد در بخش نوزادان بستری شود و یک جراحی هم انجام دهد. او فعلا بستری است و احتمالا چند جراحی دیگر هم لازم داشته باشد.

تخمین هزینه بین سی و سه میلیون تا چهل میلیون

کد کودک : y-98-038

نام : مهسا     انجام شد

متولد : 1398

نیاز به تامین هزینه جراحی و درمان

مهسا با مشکل انسداد روده و نداشتن مقعد به دنیا امده. زمانی که متولد میشود با عفونت خون ناشی از تجمع مدفوع در بدن بستری میشود و مورد جراحی قرار میگیرد تا قسمتی از روده باز شود و مدفوع خارج شود. الان این کودک در بخش جراحی بیمارستان بستری است تا عفونت کامل برطرف شود و بتواند جراحی دیگری برای باز کردن روده و مقعد انجام دهد. پدر او کارگری ساده است و امکان پرداخت این هزینه ها را ندارد.

تخمین هزینه بین چهار تا هفت میلیون تومان

کد کودک : y-98-037

نام : نوزاد شکری  انجام شد

متولد : 1398

نیاز به تامین هزینه جراحی و درمان مری و گوارش

این نوزاد بمحض بدنیا امدن و با تشخیص مشکل مری در بیمارستان بستری شد و خانواده هنوز فرصت نامگذاری و گرفتن شناسنامه برایش نداشته اند. حدود چهل روز بخاطر نارس بودن و ضعف تحت مراقب های ویژه بوده و بوسیله سرم تغذیه میشده. خداروشکر الان حال عمومی مناسبی داره و اماده جراحی مری است. پدر او کارگر است و امکان تامین هزینه های درمان و جراحی را ندارد.

تخمین هزینه بین هشت تا یازده میلیون تومان

کد کودک : y-98-036

نام : آرتین    انجام شد

متولد :1398

نیاز به تامین هزینه جراحی و درمان روده و مقعد

آرتین همان نوزاد کد 026 ماست که با مشکلات روده بدنیا اومد و بعد از جراحی و تامین هزینه ترخیص شد. اینبار برای ادامه درمان و بخاطر نداشتن مقعد ودیگر مشکلات روده بستری شده و عمل جراحی انجام داده. بدلیل التهاب و عفونت در بخش ویژه بستری است.

تخمین هزینه بین ده تا سیزده میلیون

کد کودک : y-98-035

نام : رویا   انجام شد

متولد : 1391

نیاز به تامین هزینه های جراحی قلب

رویا مشکل قلبی داره و باید حتما جراحی انجام بده. متاسفانه پدرش فوت شده و مادر سرپرستی خانواده را بعهده گرفته و چون تحصیلات و تخصص بالایی ندارد، کار مناسبی هم ندارد. در پاکدشت مستاجر هستند وامکان تامین هزینه های درمان و جراحی را ندارند. رویا بخاطر بیماری قلبی بجای مدرسه رفتن در بیمارستان بستری است. بیمه سلامت دارند ولی متاسفانه این بیمه، هزینه ها را پوشش نمیدهد. او الان در بخش ای سی یو تحت نظر است و بعد از اماده شدن و ایجاد شرایط مناسب تحت جراحی قرار میگیرد.

تخمین هزینه بین چهار تا هشت میلیون تومان.

کد کودک : y-98-034

نام : محمدرضا    انجام شد

متولد : 1383

نیاز به تامین هزینه های جراحی و درمان

محمدرضا با یک بیماری نادر بدنیا اومده و مدت طولانی در بیمارستان بستری بوده و در نهایت یک پایش را قطع میکنند. الان متاسفانه استخوان همان پا کمی رشد کرده و باعث ایجاد عفونت شده. برای درمان باید دوباره جراحی شود. پدر او بدلیل سن بالا حتی امکان همراهی فرزندش را ندارد.

تخمین هزینه بین شش تا ده میلیون تومان

کد کودک : y-98-033

نام : حسین    انجام شد

متولد : 1398

نیاز به تامین هزینه جراحی و درمان سیستم گوارش

حسین از وقتی بدنیا اومده به خاطر مشکلات گوارشی زیاد در بیمارستان بستری شده و تحت عمل قرار گرفته. پدرش کارگر روزمزد است و با توجه به هزینه های بالای زندگی، امکان تامین هزینه های بیمارستان و درمان را ندارد. با توجه به اینکه از اواخر مهرماه تا الان در بیمارستان بستری است هزینه هایش بنسبت بالا شده.

تخمین هزینه بین نه تا دوازده میلیون تومان

کد کودک : y-98-032

نام : محمد رضا    انجام شد

متولد : 1398

نیاز به تامین هزینه جراحی و درمان سیستم گوارش

محمد رضا با مشکلات زیادی مثل فتق، انسداد روده و بسته بودن مقعد بدنیا اومده. یک جراحی انجام داده و در بیمارستان بستریه. تنها فرزند خانوادست و پدرش کارگری سادست و در ورامین زندگی میکنند. شرایط سخت مالی و مشکلات بسیار باعث شده پدر نتواند هزینه های درمان را تامین کند.

تخمین هزینه بین چهار تا هفت میلیون تومان.

کد کودک : y-98-031

نام : پری     انجام شد

متولد : 1398

نیاز به تامین هزینه جراحی و درمان مری

پری نام مادر این کودک است چون هنوز نامی ندارد. پدر این کودک آنها را رها کرده و متاسفانه کودک بیمه نمیباشد و تمام هزینه ها بصورت آزاد محاسبه میشود. از زمان تولد مشکل گوارش و مری داشته و در بیمارستان بستری است. یکبار جراحی انجام داده و در بخش مراقبتهای ویژه بستری است. بدلیل عفونت و شرایط خاص جسمی دارو و تغذیه از طریق سرم یا بینی به کودک میرسد.

تخمین هزینه بین شش تا پانزده میلیون

کد کودک : y-98-030

نام : ستایش      انجام شد

متولد : 1398

نیاز به تامین هرینه جراحی و درمان روده

ستایش نام مادر این کودک است. پدر کودک، خانواده را رها کرده و متاسفانه این نوزاد بیمه نمیباشد و تمام هزینه ها بصورت آزاد محاسبه میشود. این کودک با مشکل انسداد روده و نداشتن مقعد بدنیا آمده و در بیمارستان بستری است. یکبار جراحی شده ولی بدلیل عفونت و التهاب و تکمیل پروسه درمان در بخش مراقبت های ویژه است.

تخمین هزینه بین هفت تا چهارده میلیون

کد کودک : y-98-029

نام : نوزاد  انجام شد

متولد : 1398

نیاز به تامین هزینه جراحی روده

نوزاد، زمانیکه مادرش تو بیمارستان زایمان کرده، فرار کرده و در بیمارستان تنها رها شده. چون بچه مریض بوده به بیمارستان کودکان منتقل شده و در اونجا تحت درمان قرار داره. تا مشخص شدن تکلیف والدین نوزاد، بهزیستی کودک را تحت حمایت قرار نمیدهد. بنابراین تمام هزینه ها بصورت ازاد و بدون بیمه حساب میشود.کودک مشکل گوارشی و روده دارد و باید تحت جراحی قرار گیرد.

تخمین هزینه بین بیست تا سی میلیون

کد کودک : Y-98-028

نام : آرسام  انجام شد

متولد : 1397

نیاز به تامین هزینه جراحی ریه

آرسام بیست ماهشه و یک توده درون ریه اش داره که امکان تنفس رو براش سخت کرده و باید هر چه سریعتر جراحی بشه. پدر آرسام کارگر خیاطی است و همین فرزند رو داره که بدلیل هزینه های بالای زندگی و منزل استیجاری شرایط تامین هزینه های جراحی و درمان رو ندارند. جراحی آرسام باید سریع انجام بشه تا بچه بتونه زنده بمونه و بعد توده برای تشخیص به پاتولوژی فرستاده میشه تا روند درمان تکمیل بشه.

تخمین هزینه بین چهار تا هشت میلیون تومتن

کد کودک : y-98-027

نام : آرتین   انجام شد

متولد : 1398

نیاز به تامین هزینه جراحی روده

آرتین پنج ماهشه و از وقتی بدنیا اومده با مشکلات گوارشی علی الخصوص روده درگیر است. آنها در ورامین زندگی میکنند و پدر کارگر سادست و امکان تامین هزینه های بیمارستان و دارویی فرزند را ندارد. آرتین مدتی تو ICU بستری بوده و جراحی انجام داده و بدلیل عفونت شدید روده بستری است و دارو دریافت میکنه.

تخمین هزینه سه تا هفت میلیون تومان

کد کودک : y-98-026

نام : نوزاد        انجام شد

متولد : 1398

نیاز به تامین هزینه جراحی روده

نوزاد، تازه بدنیا اومده وهنوز نام نداره. از بدو تولد مشکل روده داره و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد. دو ماه در بیمارستان بستری بوده و بعد از ازمایشات و برطرف شدن مشکلات عفونت تحت عمل جراحی قرار گرفته و الان هم در بیمارستان بستری است. خانواده این کودک از روستاهای کرمانشاه آمدند. بیمه روستایی دارند ولی هزینه های درمان خیلی بیشتر از توان خانوادست.

تخمین هزینه بین شش تا پانزده میلیون

کد کودک : y-98-025

نام : زهرا    انجام شد

متولد : 1394

نیاز به تامین هزینه جراحی غده

زهرا چهار سالشه و غده ای زیر گلوش داره که باید جراحی بشه و بعد مشخص بشه این غده چیه تا بتونن درمان مناسب رو براش تجویز کنند. پدر زهرا راننده است و بعلت عمل دیسک خانه نشین شده و چهار تا بچه داره که با توجه به هزینه های زندگی، امکان تامین هزینه درمان براشون مشکله. هزینه های درمان مشخص نیست و بعد جراحی و بسته به حال کودک و داروهای تجویزی و میزان بستری مشخص خواهد شد.

تخمین هزینه بین دو تا شش میلیون

کد کودک : y-98-024

نام: رها سادات    انجام شد

متولد : 1393

نیاز به تامین هزینه آزمایش ژنتیک

رها از بدو تولد نوعی مشکل ژنتیکی نادر بنام میاستنی گراویس دارد که باعث اختلال حرکتی در بچه شده. دیرتر از همه همسن و سالهایش شروع به راه رفتن کرد و الان هم نمیتونه خیلی تحرک داشته باشه. در واقع اختلالی در سیستم مغزی و اعصاب و ماهیچه ای است که تحرک بچه رو مختل میکنه. برای درمان و تجویز درست دارو نیاز به ازمایش دقیق ژنتیک هست چون داروهایی که به رها داده بودند باعث بدتر شدن حالش شد. تا وقتی این ازمایش انجام نشه امکان تجویز دارو و کنترل بیماری وجود نداره. نمونه برداری در ازمایشگاه ژنتیک داخل ایران انجام میشه و نمونه برای ازمایش دقیق باید به المان فرستاده بشه.

تخمین هزینه بین هشت تا ده میلیون تومان.

کد کودک : y-98-023

نام : علی    انجام شد

متولد : 1397

نیاز به تامین هزینه جراحی روده

علی یکساله بدلیل مشکلات روئدوی تا الان دوبار جراحی شده و الان تو بیمارستان بستریه. علی سومین فرزند خانوادست و پدر متاسفانه امکان تامین هزینه های درمان رو نداره. دو ماه بعد از جراحی اول چسبندگی و گرفتگی باعث شد تا دوباره به اتاق عمل بره و امیدوار هستیم با این جراحی مشکل بچه برطرف بشه.

تخمین هزینه بین دو تا پنج میلیون

کد کودک : y-98-022

نام : آرین    انجام شد

متولد : 1398

نیاز به تامین هزینه جراحی انسداد روده

آرین دو ماهشه و با مشکل انسداد روده بدنیا اومده . پدر کارگر و چهار فرزند دیگر هم دارد و متاسفانه از عهده مخارج درمان برنمیاید. آرین برای انسداد روده بستری است و مشکل عفونت هم دارد که بعد از برطرف شدن جراحی میشود.

تخمین هزینه بین سه تا ده میلیون

کد کودک : y-98_021

نام : آیدا انجام شد

متولد : 1390

نیاز به تامین هزینه های بیمارستان برای پیوند کلیه

آیدا هشت سالشه و بخاطر مشکل کلیه از کرمان به تهران اومده و باید پیوند کلیه بشه. متاسفانه به خاطر مشکل شدید کلیه امکان راه رفتن رو از دست داده و مدرسه هم نمیتونه بره و الان تو ای سی یو بستری شده. آیدا برای دیالیز و مشکلات جسمیش هر دفعه که تهران میاد حدود دو ماه بستری میشه. تو لیست پیوند هست ولی بصورت دوره ای تا زمان پیوند دارو و دیالیز داره.

تخمین هزینه بین دو تا پنج ملیون برای هر دوره

کد کودک : y-98-020    انجام شد

نام : علی اصغر

متولد : 1397

نیاز به تامین هزینه جراحی مقعد و روده

علی اصغر هفت ماهشه و از زمان تولد مقعد نداشته و روده او کوتاه میباشد. یک جراحی روی او انجام شده و باید جراحی دیگری انجام دهد تا بتواند بصورت طبیعی زندگی کند. پدر او بیمار است و مادر با کارگری هزینه خانواده پنج نفره را میدهد و امکان پرداخت هزینه های درمان علی اصغر را ندارد.

تخمین هزینه بین دو تا هشت میلیون

کد کودک : y-98-019

نام : حسنا  انجام شد

متولد : 1397

نیاز به تامین هزینه ی آزمایش ژنتیک و ارسال نمونه به آلمان

حسنا هشت ماهشه و از زمانیکه بدنیا اومده هر دو کلیه نارسایی شدید داره و دیالیز میشه. بیوبسی کلیه مشکوک به هیپراگزالوری است و نیاز به ازمایش ژنتیک خارج از کشور داره و بعد از این آزمایش قطعی مشخص میشه که احتیاج به پیوند کبد داره یا کلیه. خانواده حسنا مستاجر هستند و در قم زندگی میکنند و متاسفانه اممان تامین هزینه مالی درمان رو ندارند.

تخمین هزینه بین شش تا نه میلیون تومان است.

کد کودک : y-98-018    انجام شد

نام : متین

متولد : 1398

نیاز به تامین هزینه جراحی

متین دو ماهشه و بصورت مادرزادی مقعد نداره و بخاطر همین تحت جراحی قرار گرفته و باید یک تا دو جراحی دیگه هم روش انجام بشه. از جراحی قبلی مبلغی به بیمارستان بدهی داره و برای این عمل هم نیاز به تامین بودجه هست. پدر متین بصورت ساعتی روی ماشین دوستش کار میکنه و قدرت تامین هزینه های درمان رو نداره.

تخمین هزینه بین دو تا پنج میلیون تومان

کد کودک : y-98-017   انجام شد

نام: محمد مهدی

متولد: 1397

نیاز به تامین هزینه سمعک مخصوص

محمد مهدی چند ماهشه و بصورت مادرزادی دچار کم شنوایی وسیع در هر دو گوش است که متاسفانه در حال پیشرفته و باید هر چه سریعتر سمعک مخصوص برای بچه تهیه بشه تا جلوی گسترش این عارضه گرفته بشه و دچار ناشنوایی نشه. طبق نظر پزشک مربوطه اگر سمعک برای بچه گذاشته نشه نیاز به پیوند حلزونی گوش پیدا میکنه. پدر بچه کارگر ساختمانی است و تامین هزینه های درمان برایش امکان پذیر نیست.

تخمین هزینه حدود بیست میلیون تومان

کد کودک : y-98_016

نام: ملینا  انجام شد

متولد: 1388

نیاز به تامین هزینه پیوند مغز استخوان

ملینا متولد تبریز، مبتلا به بیماری نقص سیستم ایمنی بدن است. از تبریز به همراه خانواده به تهران برای درمان فرستاده شده. سلول مناسب با او در سرچ بانک سلول ایران نبوده و از آلمان باید تامین شود. براورد هزینه تقریبا صد میلیون تومان است و چون پدر کارمند است امکان پرداخت ندارد.

ملینا بیمه تامین اجتماعی است اما پیوند مغز استخوان تحت پوشش هیچ بیمه ای نیست.

تخمین هزینه حدود صد میلیون تومان

کد کودک: y-98-015  انجام شد

نام: طه

متولد: 1398

نیاز به تامین هزینه جراحی قلب

طه سه ماهشه و از قائم شهر اومدند. مشکل گرفتگی عروق از زمان تولد داره که باید هرچه سریعتر جراحی میشد. تنها فرزند خانوادست و پدرش کارگر جوشکاره که درامد بالایی نداره. جراحی انجام شده و کودک فعلا در آی سی یو ست.

تخمین هزینه بیست تا بیست و پتج ملیون تومان

کد کودک: y-98-013  انجام شد

نام: نوزاد پسر

متولد: 1398

نیاز به تامین هزینه جراحی قلب

این نوزاد متولد هجده خرداد امسال هست و بمحض تولد و تشخیص مشکل قلبی از روستای اطراف زنجان به تهران آمدند تا کارهای درمانی رو انجام بدهند. نوزاد جراحی شده و بدلیل کوچکی و سن کم در آی سی یو بستری است. پدر کارگر کشاورزی است که امکان پرداخت هزینه ها را ندارند. این کودک چون بلافاصله بعد از تولد به تهران منتقل شده هنوز شناسنامه و نام ندارد.

تخمین هزینه بین شش تا ده ملیون تومان

کد کودک:  y-98-012  انجام شد

نام: صدرا

متولد:1397

نیاز به تامین هزینه جراحی قلب

صدرا مشکل قلبی مادر زادی داره و باید عمل جراحی انجام بده. پدر صدرا از روستا نشینان سیل زده پلدختر هست که متاسفانه تمام زندگیشان تحت تاثیر سیل از بین رفته و برای انجام درمان صدرا در بیمارستان هستند. بیمه روستایی دارند و هرچه زودتر عمل باید انجام گیرد.

تخمین هزینه جراحی و بستری حدودا بین سه تا شش ملیون تومان است.

کد کودک: y-98-014 انجام شد

نام: دل آرام

متولد: 1397

نیاز به تامین هزینه جراحی قلب

دل آرام هنوز یکسالش نشده و بدلیل جابجایی عروق قلبی نیاز به جراحی داره. فرزند چهارم خانوادست و پدرش کارگز ساده ساختمانی است. آنها ساکن کرمان هستند و بدلیل اینکه پرجمعیت هستند و کرایه منزل هم میدهند دیگر امکان پرداخت هزینه های جراحی و بیمارستان را ندارند.

تخمین هزینه جراحی و درمان بین چهار تا شش ملیون تومان است.

کد کودک: y-98-011 انجام شد

نام: امیرعلی

متولد:1395

نیاز به تامین هزینه جراحی قلب

امیرعلی با بیماری قلبی بدنیا اومده و برای رفع مشکلش جراحی قلب باید انجام بده. پدر کارگر ساختمانی است و درامد کمی دارد و امکان پرداخت هزینه های بیمارستان را ندارند. مادر امیرعلی بعد از دو حاملگی ناموفق امیرعلی رو بدنیا اورده و خیلی نگران سلامت فرزندشه. کودک بیمه سلامت دارد و با اعمال تخفیف بیمارستان و مددکاری هزینه جراحی بین هفت تا ده ملیون تخمین زده شده است.

کد کودک: y-98-009 انجام شد

نام: عاصف

متولد:1396

نیاز به تامین هزینه جراحی مثانه و روده

پدر عاصف کارگر روزانه هستن و بخاطر بیماری عاصف به تهران اومدن و درآمدی در تهران ندارن. کودک چندین بار بستری شده و در نهایت باید تحت جراحی روده و مثانه قرار بگیره تا سلامت خود را بدست بیاره.

هزینه جراحی بین سه تا چهار ملیون تخمین زده شده است.

کد کودک: y-98-008  انجام شد

نام: آیسل

متولد: 1397

نیاز به تامین هزینه عمل قلب

آیسل چهار ماهه با سوراخی در قلب متولد شده و عروق قلبی جابه جایی دارد. با این مشکلات قلبی در بیمارستان بستری شده و تحت عمل قرار گرفته . پدر او کارگر راه اهن است و از پس هزینه های درمان برنمی آید. هزینه بیمارستان بعد از اعمال بیمه تامین اجتماعی و تخفیف بیمارستان ده ملیون تومان است.

کد کودک: y-98-007  انجام شد

نام: محمد

متولد: 1391

نیاز به تامین هزینه پیوند مغز استخوان

محمد هفت سالشه و کلاس اوله اما بدلیل مشکل قلبی و پیوند مغز و استخوان در بیمارستان بستریه و نمیتونه مدرسه بره تا حالش کاملا خوب بشه. محمد اهل اهوازه و الان در بیمارستانی در تهران تحت مداواست. پدرش نگهبان یک شرکت بوده والان که باید تهران باشن، مرخصی بدون حقوق گرفته. متاسفانه پیوند مغز و استخوان تحت پوشش هیچ بیمه ای نیست و هزینه درمان محمد پس از تخفیف های مددکاری و مساعدت بیمارستان بین 20 تا 30 ملیون تومان تخمین زده شده.

بعد از تامین 30 ملیون تماسی از بیمارستان داشتیم و مطلع شدیم با توجه به داروهای مورد استفاده و دوز داروها سی میلیون دیگر برای محمد مورد نیاز است.

تخمین هزینه های پیوند بین 60 تا 70 ملیون است که سی میلیون آن تامین شده است.

هزینه شصت میلیونی پرداخت شد، ده میلیون باقی مانده و علاوه بر آن میاندوره پنج میلیونی دارد

کد کودک: y-98-010

نام: محمد صدرا  انجام شد

متولد:1397

محمد صدرا با مشکل قلبی متولد شده و باید جراحی شود.پدر کارگر روزمزد مزرعه است و قادر به تامین هزینه جراحی نیست. بدلیل انجام کارهای درمانی فرزند به تهران امده اند و به همین دلیل امکان کار هم ندارد.کوئک باید فورا جراحی شود تا بتواند زنده بماند.

تخمین هرینه جراحی بین 2 تا 4 ملیون میباشد.

کد کودک: y-98-004 انجام شد

نام: آراد

متولد: 1398

نیاز به تامین هزینه جراحی قلب

آراد از وقتی بدنیا اومده دچار مشکل قلبی و روده است. پدر آراد یک کارگر سادست و در روستاهای خرم آباد زندگی میکردند که بعد از تولد آراد و نیازی که به جراحی قلب داشته به تهران مراجعت میکنند. آراد دو تا جراحی سنگین قلب و روده داشته که خداروشکر موفقیت آمیز بوده و برای ادامه مسیر درمان باید هزینه بیمارستان تا الان پرداخت بشه. مبلغ قابل پرداخت بیمارستان و داروها تا الان بصورت علی الحساب حدود 6 ملیون میشود که باید پرداخت شود تا بقیه روال درمانی ادامه پیدا کند.

کد کودک: y-98-001     انجام شد

نام: فاطمه

متولد: 1393

نیاز به پیوند مغز استخوان

فاطمه دچار نقص سیستم ایمنی بدن هست و پیوند مغز استخوان اخرین راه برای زنده بودن اوست. بعد از ازمایشات لازم مشخص شد خوشبختانه بدن این دختر کوچولو به تزریق مغز استخوان جواب خوبی داده ودر صورت پیوند، میتونه بدون مشکل به زندگی ادامه بده.

کد کودک :y-n-0011    انجام شد

نام: هلیا

متولد:1393

نیاز به هزینه ازمایش hla برای پیوند مغز استخوان

هلیا دچار بیماری نقص سیستم ایمنی بدن هست و با پیوند سلولهای بنیادین سلامتی خود را بدست میاره. برای این پیوند باید ازمایش hla را انجام دهد تا اماده این پیوند شود. متاسفانه این ازمایش در ایران انجام نمیشه و نمونه باید به المان فرستاده شود. هزینه این ازمایش 470 یورو میشود که با ارز دولتی دو ملیون و پانصد هزارتومان میشود.

کد کودک :y_d_0011

نام : فاطمه

متولد 1394

نیاز به اتل مخصوص برای کمر،پا و دست

هزینه دو ملیون و پانصد هزار تومان هر سه ماه یکبار بدلیل رشد استخوانها

فاطمه کوچولو معلولیت شدید دارد و دچار مشکل قلبی و ریوی، انحراف چشم و پیشانی، فتق شدید ناف، انحراف ستون فقرات، انحراف مچ دست، انحراف انگشتان پا، ناتوانی جسمی حرکتی وشکاف کام پنهان است.

برای کام یک دستگاه لازم است که قیمتش ده ملیون است و مانع برگشت غذا به ریه میشود.اتل مخصوص کمر، پا و دست نیاز است تا انحراف استخوانی اصلاح شود، هفته ای یکبار احتیاج به اکو قلب دارد چون فشار ریه بالاست و باید قلب چک شود.نیاز به کاردرمانی هفته ای چهار بار دارد و چون مشکل تنفسی دارد نمیتواند مسافت طولانی برود. فاطمه نیاز شدید به پوشک سایز چهار دارد و اسپری symbycort از ملزومات اساسی روزانه اوست.

داروهای این فرشته کوچولو ماهیانه بین یک تا یک ونیم ملیون است که بدلیل عدم توانایی خانواده متاسفانه قطع شده است.

کد توانخواه :Y-d-0012

نام :سمیه

متولد :1378

نیاز به داروی هورمون رشد

هزینه دارو سه میلیون تومان

سمیه دجار معلولیت شدید است و مادرزادی با مشکل عدم وجود هورمون رشد مواجه است وبه دلیل ضعف استخوان ها وعضلات  6 الی 7 ماه است که لگنش را گچ گرفته اند و پلاتین گذاشته اند و به سختی راه میرود نیازفوری  به هورمون رشد برای بازسازی بدن وبازگشت به زندگی عادی را دارد.

کد کودک :Y-N-0010 انجام شد

نام :زهرا

متولد :1396

نیاز به درمان وجراحی به دلیل وجود حفره درقلب

هزینه درمان یک میلیون ونیم الی دو میلیون

زهرا از شش ماهگی  حفره ای در قلب دارد و برای اینکه بزرگتر نشود هر 6 ماه یکبار نیاز به چکاب دارد تا کنون یک جراحی و  آنژیو انجام داده است که هزینه ی  آن یک میلیون وپانصد هزارتومان تومان شده است اکنون زهرا یک سال وهفت ماه دارد این کودک هم چنین مشکل  آسم وتنگی نفس دارد و به دلیل ضعف سیستم دفاعی  ومقاومت پایین بدن هرماه دچار سرماخوردگی میشود که احتیاج به بستری شدن دربیمارستان دارد و هزینه  آن هر دفعه حدود پانصد هزار تومان میشود.