تلفن: 44027931-021

پرداخت آنلاین

اهداف و گام ها

آنچه به آن باور داریم و برایش تلاش میکنیم

هدف اصلی یاس اینست که هیچ کودک بیمار نیازمند جراحی و درمان پشت دربهای سلامت بیمارستان ها به خاطر مشکل مالی باقی نماند و کودکان سرزمینمان با سلامتی کامل آینده روشنی بدون دغدغه های بیماری داشته باشند ، کودمانمان که آینده سازان و مهندسان و پزشکان و مدیران بعدی ما هستند . با امید و توکل به خدا پرورش دهنده انسان های سالم و بزرگ و موفق و در نهایت سرزمینی شکوفا و رو به پیشرفت باشیم.
اینکه کمک کنیم تا کودکانی که با سلامتی گامی فاصله دارند به خاطر نیاز مالی محروم نشوند اصلی ترین تلاش ما در بنیاد نیکان یاس است.