تلفن: 44027931-021

پرداخت آنلاین

معرفی یاس

سازمان مردم نهاد یاس، خیریه ایست غیر سیاسی و غیر دولتی که با اتکا بر همیاری اشخاص حقیقی و حقوقی  هدف خود را بر حمایت همه جانبه از کودکان بیمار بستری در بیمارستان های دولتی و کودکان نیازمند هر نوع عمل جراحی متمرکز نموده است و در این راستا همکاری تنگاتنگی با واحد مددکاری بیمارستان های مختلف از جمله بیمارستان های تخصصی کودکان دارد.